Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden.

 

De inrichters zijn ontslagen van alle verantwoordelijkheid. Zij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan de goederen van de deelnemers door diefstal, brand, regen of alle mogelijke oorzaken.

De inrichters zijn gerechtigd over mijn standplaats te beschikken indien ik mijn standplaats niet heb ingenomen op zaterdag 9 maart 2024 voor 09.30u.

De huur van de standplaats blijft steeds verschuldigd.

Annulaties minder dan 2 weken voor de Sjacherbeurs worden niet aanvaard.

De verkoop van voedingswaren en dranken alsook wapens, medicatie en verdovende middelen zijn verboden.